Dış mekan peyzaj alanlarında bakım çalışmaları arasında, sulama, ot alma ve çapalama, gübreleme, uç alma ve açmış çiçeklerin uzaklaştırılması, hastalık ve zararlılarla savaşma gibi işlemler yapılmaktadır.
Ziraat Mühendislerimiz tarafından haftalık olarak hazırlanan peyzaj alanına uygun bakım programları ile profesyonel bakım ekibimiz bitkilerin gereksinim duyduğu tüm ihtiyaçları karşılamakta ve bu sayede tüm alanın her mevsim canlı, sağlıklı ve temiz görünmesi sağlanmaktadır.

BAHÇE BAKIM HİZMET MODELİMİZ:

Periyodik bitki bakım hizmetlerinde ki hizmet modelimizde bulunan aşamalarımız şu şekildedir;
a) Fizibilite; Düşüncede olgunlaşan işimizin pratik uygulamada ki uygunluğunu sorgulamak amacıyla konusunda uzman mühendis ve mimar kadromuzla incelemeler yapmaktayız. Hazırladığımız resimli ve açıklamalı raporlar ile sizleri bilgilendirmekle birlikte işletmenizin ihtiyacı olan hizmet modelinin oluşumunu yaptığımız fizibiliteler sonucu hazırlarız.
b) Yıllık Çalışma Planı; Yapılan fizibilite sonucunda hazırlanan raporlar neticesinde işletmenin coğrafi, yapısal ve iklimsel durumları göz önüne alınarak doğru bir hizmet modeli hazırlanır ve bu plan yıllık olarak çalışılarak müşterilerimize bildirilir. Yıl içinde dönemsel olarak yapılan toplantılarda hazırlanan plan üzerinden projenin gidişatı müşterilerimiz tarafından sorgulanabilmektedir.
c) Uygulama; Hazırlanan Yıllık çalışma planında belirtilen periyotlarda Bitki Bakım teknisyenlerimiz hizmetlerini uygulamaktadır.
d) Denetim; Faaliyetlerimizi geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla mimar ve mühendis kadromuz sahada görev yapan Bitki Bakım Teknisyenlerimizi haberli ve habersiz denetimlerle kontrol altında tutmaktadır. Bu denetimler neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre performans değerlendirme ölçümleri yapılmakta ve sizlere hizmet eden personellerimizin hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmayı başarmaktayız.
e) Raporlama; Hizmet sektöründe kalıcı olmanın yolu şeffaf olmaktan geçer. Biyobahçe hizmet verdiği tüm müşterilerine periyodik düzende verdiği hizmetleri yazılı ve görsel raporlamalarla bilgi vermektedir. Raporlamalarda ki asıl amacımız bir bedel ödeyerek aldığınız hizmetler hakkında sizleri bilgilendirmek ve gelecekte yapılacak peyzaj çalışmaları için geçmiş dönemde verilen hizmetlerin bilgilerini depolayabilmektir.

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ:

Bakım alanlarında,bitkilerin ve çimlerin sağlıklı yaşayıp gelişmelerini sağlayan en önemli unsur suyun doğru ve yeterli oranda kullanılmasıdır. Bu kapsamda peyzaj alanlarındaki otomatik sulama sistemi ile kontrollü sulama yapılabilmektedir.Bakım garantimiz altındaki alanlarda, herhangi bir sulama sistemi arızası veya yenilenmesinde, otomatik sulama sistemleri konusunda profesyonel ekibimiz ile destek sağlamaktayız.
Biyobahçe olarak dış mekan peyzaj alanlarında yapılan bazı çalışmalarımız :