OCAK

 

Bitkiler üzerinde kar örtüsü varsa temizlenir, aksi takdirde bu,bitkilere zarar verir.,Çimler üzerine basılmaması gerekir,,çünkü donmuş dokular zarar görür.,Bahçelerde göllenme ve drenaj,sorunları varsa giderilir.,Sulama sistemi kontrol edilmeli,,patlak ve arızalar var ise mutlaka tamir edilir.,Havalar uygun olursa, ağaç ve ağaççık grubundan bitkiler dikilir.,Genç fidanlara herek verilir,Don kalktıktan sonra , yeni,dikilen fidanların ve kökü yerli bitkilerin çevresindeki toprak sıkıştırılır.,Ligustrum (Kurt Bağrı), Cornus (Süs Kızılcığı), Carpinus Betulus,(Gürgen), Acer Compestris (Akça Ağaç) gibi ağaç ve ağaççıklarda budama,uygulanır.,Soğuğa karşı hassas olan palmiye,,feniks gibi tropikal bitkiler sarılarak muhafaza edilir.

 

ŞUBAT

 

Bu ayda eğer hava şartları da uygunsa meyve ağaçlarında ve,tomurcukları henüz kabarmış ağaçlarda budama ve form verme işlemleri yapılır,ve mart ayına kadar devam eder, derin budama yapılan kısımlar aşı macunu ile,kapatılır.,Bu ayın sonuna doğru , güllerde budama yapılır.,Budama malzemeleri ve makaslar,Bakır Sülfat (göztaşı) solüsyonu ile dezenfekte edilir.,Budamalardan sonra ağaçlara ve çalı türleri bakırlı preparatlar,ile ilaçlanır.

 

MART

 

İlkbahar gübrelemeleri yapılır, daha çok azot ağırlıklı gübreler,kullanılır.,Ağaçlarda ve çalılarda fungal etmenleri engellemek için fungusit,uygulaması yapılır, ayrıca kabuklu bit, koşnil gibi zararlı organizmalara,karşı insektisit kullanılmalıdır.,Sıcak bölgelerde , bu ayın ortasında,Zinia (Kirlihanım), Verbena (Mine Çiçeği), Gomphrena (Hanımdüğmesi),,Godetia (Godeçya-Yer,Açelyası), Portulaca (İpek Çiçeği),Salvia (Ateş Çiçeği),Petunia(Tütün,Çiçeği), Tagates (Kadife Çiçeği), İmpatiens (Kına Çiçeği),Callistephus,(Sarapatı), İpomea (Kahkaha), Careopsis (Kızgözü),Cosmos (Kozmoz),Helichrysum,(Kağıt Çiçeği),Trepaeolum (Latin Çiçeği), Amaranthus (Püskül Çiçeği) ,Celosia,(Horozibiği), Ageratum (Vapurdumanı) vb. yazlık çiçeklerin tohumları ekilir.,Bu ayda yapraklarını döken ağaç ve ağaçcıklarla , tırmanıcı,bitkilerin dikimleri sona erer.,Budanan güllere ahır gübresi ve kompoze gübre verilir.Dipleri,çapalanır.Diğer bakım işleri yapılır.,Çimlere, diğer ağaçlara ve bitkilere,demir sülfat uygulaması oldukça faydalıdır.,Sarılıcı yasemin (Jasminum), Calycanthus (Kadeh Çiçeği), Hamamelis,, Kartopu (Viburnum Opulus),,Abelya (Abelia) ,Yaz Sümbülü , Kelebek Çalısı (Buddleia),Ağaç,Hatmi (Hibiscus) vb. çalılarda budama uygulanır.,Üzerileri sarılı bitkiler açılmaldır, geç kalındığı takdirde,saprofit organizmalar çürümelerine neden olabilirler.

 

NİSAN

 

Çimlerde elden geçirilecek ve yeniden ekimi yapılacak kısımlar bu,ayda yapılabilir. Fermente olmuş, hastalık ve zararlılardan ari organik,gübreli toprak kullanılması çimlerin daha sağlıklı büyümelerini teşvik,edecektir.,Ağaç ve bitkilerin dipleri toprak tava geldiğinde çapa ile,havalandırılmalıdır.,Ağaçlarda göz aşıları yapılır.,Mevsimlik çiçek tohumları, fideleri,ve soğanlı bitkilerin dikimi ve ekimi için nisan ayı uygundur.,Çim tesisi için bu ay uygundur.,Mart-Nisan-Mayıs ayları özellikle ibrelilerin gübrelenmesi için,uygundur.,Agaçcık grubundan yeşil bitkiler, büyümelerini hızlandırmak için,budanırlar.,Erken çiçeklenen Forsithia, Cydonia ve benzerlerinin çiçekleri,biter bitmez, bunlar da budanırlar.,Yaprağını dökmeyen bitkilerle, ibreliler bu aydan itibaren ekim,ayına kadar dikilebilir.,Çimlerde pas hastalığına karşı,ilaçlamalar yapılmalıdır.

 

MAYIS

 

Çimler bu ayda hızlı büyüme devresine geçeceğinden çim biçmeler,başlayacaktır.,Sardunyalar dışarı alınarak,dikkatlice sulanır.,* Çiçek açması sona eren ağaçcıkların (Deutzia, Spirea ) ve,gerekli ise yeşil ağaçcıkların şekil budaması da bu ayda yapılır.,Çim alanlarında toprak tavında,olmalı kuruyup çatlamamalıdır, sulamalar dikkatlice yapılmalıdır.,Yaprak biti, afidler, empoasca,,kabuklu bit gibi zararlıların takibi yapılmalı, yaprak üzerinde 5 – 7 ergin,görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.,Palmiye kırmızı böceğine karşı palmiye ve feniksler,ilaçlanmalıdır.

 

HAZİRAN

 

Çimlerin büyüme durumları takip edilir eğer zayıf gelişme varsa,gübreleme yapılabilir,,noksan olan bitki besin elementine destekleyici ürünler,kullanılır, yavaş salınımlı özel çim gübreleri bu uygulama için uygundur.,İlaçlamalar ve sulamalar kesinlikle,öğle saatlerinde yapılmamalıdır.,Yabancı otlar büyümeye başladığından mutlaka bunlar da hem,kültürel yöntem hem herbisitlerle baskı altına alınmalıdır.

 

TEMMUZ

 

Çim biçimlere bu ay düzenli olarak devam edilmelidir ve uygun,boyutta olmalıdır,Fazla uzayan çimlerde kök boğazı,kısımları havasız kalır kızışarak çürüyüp sararmalarına neden olur.,Çimde Pas ilaçlamalarına devam,edilmelidir.,bitkilerde kırmızı örümcek ve akar türleri takip edilerek akarisit,uygulamaları yapılmalıdır.,Çalı türleri ( ligustrum, kartopu,,şimşir, alev çalısı vb) gibi bitkilerde şekil budamaları yapılır ve,insektisit uygulanır.,Çimlere eğer imkan varsa sulama ile,birlikte sıvı hümik asit verilmelidir.,Oya ve taflan, gül gibi külleme,görülen bitkiler fungusit ile ilaçlanmalıdır.

 

AĞUSTOS

 

Bitki ve çimlerde hastalık ve zararlı takipleri yapılmalıdır.,Sulama işlemlerine dikkat edilmeli,ve özen gösterilmelidir, hava sıcaklığından dolayı bitkilerde su kaybı,fazlalaşacaktır.,Çiçek açan bitkilerin geçmiş,çiçekleri temizlenmelidir.,Çiçekleri geçen ortancalarda sert,bir budama uygulanır,Acem Lalesi (Escholtzia), Herdemtaze (İberis), Nakıl (Silen,Pendula), Hercai Menekşe (Viola Tricolor), Portakal Nergisi (Calendula),,Bahar Papatyası (Bellis Perennis), Şebboy (Cheiranthus), Unutma Beni,(Miosotis), Çin Karanfili (Dianthus Chensis), Hüsnüyusuf (Dianthus,Barbutus),Aslan Ağzı (Antirrhinum) ve Kasımpatlarında koltuk almaya devam,edilir. Bordürlerde bulunan bitkilerin ölü çiçekleri temizlenir, devamlı,nemli tutulur.,Özellikle lavantinlerde budamalar çiçekleri geçtikten sonra ince,sürgünlerini kesme şeklinde yapılmalı, derin budamalardan kaçınmalıdır.

 

EYLÜL

 

Çim üzerindeki bozuk kısımların iyileştirmeleri yapılır.,Yaz boyunca 3 ve 4 numaradan biçilen,çimler bu mevsimden itibaren daha kısa tutulmalı 2 ve 2,5,numaradan biçilmelidir.,Çardak gülleri budanır ve çelik,alınır.,Çim ekimi yapılacak kısımlara,eylülün sonlarına doğru ekim yapılması daha uygundur. Böylece sıcak ve kuru,hava şartları daha ılıman olacaktır.

 

EKİM

 

Dökülen yapraklar mutlaka temizlenmelidir çünkü hastalık ve,zararlılara yaprak çürüntüleri yaşam ortamı oluşturur.,Yeri hazırlanan soğanlı süs,bitkilerinin (Lale, nergis, sümbül, frezya, zambak) dikimleri yapılır.,Çimlere havalandırma yapmak için,uygun zamandır. Havalandırmalar makine ya da yelpaze ve tırmıkla yapılır.,Çimlere havalandırma sonrası kışlık,kompoze gübre uygulamaları yapılır.,Bordürlerde bulunan çiçekler toplanarak, sadece kasımpatları ve,yıldızlar bırakılır. Kasımpatlarına sıvı gübre verilir.,Gonca tekleme yapılır. Toprak derin olarak bellenerek, çürümüş,gübre verilir.,Yazlık mevsimlik bitkiler sökülerek temizlenir ve toprak hazırlanarak,yerlerine kışlık mevsimlik bitkiler dikilir.

 

KASIM

 

Dökülen yapraklar çim üzerinde bırakılmamalıdır.,Yer değişikliği yapılmak istenen,bitkiler için uygun bir zamandır, dikkatlice sökülerek yeni yerlerine,dikilmelidirler.,Ağaçlarda ve çalılarda kurumuş,dallar var ise kesilmeli ve kesilen kısımlar bahçeden uzaklaştırılmalıdır.,Hava koşulları uygun olduğu sürece,,ağaç ve ağaççıklarla, yaprağını döken bitkilerin dikimi yapılır.,Güllerin kökleri toprakla,doldurularak, köklerin dışarı çıkması önlenir.,Yaprak dökülmesi sonucu ve budama,sonucu açılan yaraların enfeksiyon kapmaması için ağaçlara fungusit,uygulamaları yapılmalıdır.
ARALIK

 

Bu ayda tüm bahçe ekipmanları bakımdan geçirilmeli ve dezenfekte,edilmelidir.,Soğuğa duyarlı bitkileri korumak için üzerleri sarılmalıdır.